Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • nadležnost koja se određuje prema vrijednosti predmeta spora

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8 21000 Split Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 68
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700

Žiro račun: HR212330003-1100030638Kolegiji ««

UPRAVNO PRAVO

Oznaka: PR4UPR
Vrsta: obvezni
Razina: diplomski
Semestar / trimestar: VII semestar Pravni Studij
ECTS: 8

» OBAVIJESTI

» 15 UPRAVNI POSTUPAK Izvanredni pravni lijekovi

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-04

Vezani dokument: Izvanredni pravni lijekovi u upravnom postupku (PDF, 296.0 KB)

» 11 UPRAVNI POSTUPAK Komuniciranje sa strankama

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: Komuniciranje javnopravnog tijela i stranaka (PDF, 223.0 KB)

» 10 UPRAVNI POSTUPAK Dokazivanje

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: Dokazivanje u upravnom postupku (PDF, 418.0 KB)

» 1 UPRAVNI POSTUPAK Uvod

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: Uvod (PDF, 201.2 KB)

» 2 UPRAVNI POSTUPAK Osnovna načela

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: osnovna načela upravnog postupka (PDF, 200.7 KB)

» UPRAVNI POSTUPAK Nadležnost

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: Nadležnost u upravnom postupku (PDF, 849.5 KB)

» UPRAVNI POSTUPAK Pokretanje

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: Pokretanje postuka i zahtjevi stranke (PDF, 207.0 KB)

» UPRAVNI POSTUPAK Postupak do donošenje rješenja

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: Postupak do donošenja rješenja (PDF, 213.3 KB)

» UPRAVNI POSTUPAK Usmena rasprava

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: Usmena rasprava u upravnom postupku (PDF, 206.2 KB)

» UPRAVNI POSTUPAK Rokovi

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: Rokovi i povrat u prijašnje stanje (PDF, 211.0 KB)

» UPRAVNI POSTUPAK Odlučivanje

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: Odlučivanje u upravnom postupku (PDF, 258.0 KB)

» UPRAVNI POSTUPAK redovni pravni lijekovi

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: Redovni pravni lijekovi u upravnom postupku (PDF, 342.8 KB)

» UPRAVNI POSTUPAK Izvanredni pravni lijekovi

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: Izvanredni pravni lijekovi u upravnom postupku (PDF, 296.0 KB)

» UPRAVNI POSTUPAK Stranke

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: Stranke u upravnom postupku (PDF, 204.7 KB)

» UPRAVNI POSTUPAK Pravna pomoć

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: pravna pomoć u upravnom postupku (PDF, 198.8 KB)

» UPRAVNI POSTUPAK Službena osoba

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: Službena osoba (PDF, 204.4 KB)

» UPRAVNI POSTUPAK Izvršenje

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2014-11-03

Vezani dokument: Izvršenje u upravnom postupku (PDF, 413.9 KB)

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Login